Tarieven

Informatie over de tarieven en producten in 2019

Geachte ouder,
Graag wil ik u op de hoogte brengen van de tarieven en producten van kinderopvang De Hasselbraam Bernebrêge in 2018.

Vorm van opvangProductTarief 2019
KinderdagopvangPeuteropvang/peuterspeelzaal 42 weken, opvang tijdens schoolweken.€ 8,40
Variant A (51 weken, opvang op dagdelen)€ 8,05
Variant B (40 weken opvang tijdens schoolweken, flexibele begin-eindtijden + minimaal 6 weken vakantie)€ 8,40
Variant C (40 weken, opvang op dagdelen tijdens schoolweken, vakantiedagen naar keuze)€ 8,70
Variant D (Urenbudget inclusief vakanties met plaatsingsgarantie. Flexibele dagen en tijden. Minimaal 320 uur per jaar)€ 8,95
Buitenschoolse opvangVariant A (opvang tijdens 51 weken en de margedagen, VSO en/of NSO tot 18 uur.)€ 7,15
Variant A kort (opvang tijdens 51 weken en de margedagen VSO en/of NSO tot 17 uur)€ 7,35
Variant B (40 weken, VSO en/of NSO op vaste tijden tijdens schoolweken + opvang tijdens 6 vakantieweken op uw opvangdagen)€ 7,60
Variant C (40 weken, alleen VSO en/of NSO op vaste tijden tijdens schoolweken, vakantiedagen naar keuze)€ 8,00
Variant D (Urenbudget inclusief vakanties met plaatsingsgarantie. Wisselende dagen op vaste tijden. Minimaal 220 uur per jaar)€ 8,35

Bij varianten A t/m C kan er tot maximaal 6 weken worden geruild. Op voorwaarde dat de ruiling meer dan twee werkdagen van te voren is aangevraagd, de ruiling in hetzelfde kalenderjaar plaatsvindt en de bezetting het toelaat. Heeft u de D variant en de opvang zes weken van te voren aangevraagd dan wordt uw kind altijd geplaatst.

Het maximum vergoed uurtarief van kinderdagopvang wordt in 2019 € 8,05 en het maximum vergoed uurtarief voor de buitenschoolse opvang wordt € 7,15.

Heeft u nog vragen, neem contact op met René of Sonja Hilgenga, tel.: 0592-860548.

Heb je een vraag over een van onze diensten of wil je een afspraak maken?

We helpen je graag verder!