Werken bij de Hasselbraam

Binnen de Hasselbraam zijn wij regelmatig op zoek naar pedagogisch medewerk(st)ers, enthousiaste stagiair(e)s en/of vrijwilligers. Wanneer er een vacature is kunt u die hier onder vinden.

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker. Bekijk hier de vacature.

Vacature(s) vrijwilligers:

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor:

 • Ondersteunen van de pedagogisch medewerk(st)er(s) tijdens de speelzaal
 • Voor het aanbieden van houtbewerking- en sportactiviteiten op de buitenschoolse opvang
 • Voor lichte schoonmaakwerkzaamheden

Lijkt het u leuk om binnen onze organisatie vrijwillig(st)er te zijn? Dan kunt u contact opnemen via bernebrege@kinderopvangdehasselbraam.nl

Vacature(s) stagiair(e)s

Wij zijn met alle locaties een erkend leerbedrijf en bieden graag stageplaatsen aan, om toekomstige pedagogisch medewerkers te begeleiden op de werkvloer en op te leiden. Tijdens je stage wordt je begeleid door je stagebegeleidster en/of pedagogisch medewerksters van de locatie waar je stage loopt.

Ben jij een stagiaire van:

 • Pedagogisch Werk (PW) niveau 3/4 Kinderopvang
 • Sport en Bewegen (SB) niveau 3/4
 • Sociaal-Cultureel Werk (SCW) niveau 4
 • Helpende Zorg en Welzijn (HZW) niveau 2
 • HBO SPH/Pedagogiek

 

En bij jij op zoek naar:

 • Een uitdagende stage met verschillende leeftijden
 • Een plek waar je initiatief mag tonen om je te ontplooien
 • Een stage waar je voorbereid wordt om straks op de werkvloer te staan

Stuur dan een sollicitatiebrief naar de locatie waar je graag stage wil gaan lopen.

Snuffelstages of maatschappelijke stages kun je aanvragen bij de locaties. Wij zullen kijken of dit mogelijk is in jouw stageperiode.