Tarieven

Informatie over de tarieven en producten in 2018

Geachte ouder,
Graag wil ik u op de hoogte brengen van de tarieven en producten van kinderopvang De Hasselbraam Bernebrêge in 2018.

Vorm van opvangProductTarief 2018
KinderdagopvangPeuteropvang/peuterspeelzaal 42 weken, opvang tijdens schoolweken.€ 7,25
Variant A (51 weken, opvang op dagdelen)€ 7,25
Variant B (40 weken opvang tijdens schoolweken, flexibele begin-eindtijden + minimaal 4 weken vakantie)€ 7,60
Variant C (40 weken, opvang op dagdelen tijdens schoolweken, vakantiedagen naar keuze)€ 7,60
Variant D (Urenbudget inclusief vakanties met plaatsingsgarantie. Flexibele dagen en tijden. Minimaal 320 uur per jaar)€ 7,95
Buitenschoolse opvangVariant A (opvang tijdens 51 weken en de margedagen, VSO en/of NSO tot 18 uur.)€ 6,65
Variant A kort (opvang tijdens 51 weken en de margedagen VSO en/of NSO tot 17 uur)€ 6,75
Variant B (40 weken, VSO en/of NSO op vaste tijden tijdens schoolweken + opvang tijdens 4 vakantieweken op uw opvangdagen)€ 7,10
Variant C (40 weken, alleen VSO en/of NSO op vaste tijden tijdens schoolweken, vakantiedagen naar keuze)€ 7,45
Variant D (Urenbudget inclusief vakanties met plaatsingsgarantie. Wisselende dagen op vaste tijden. Minimaal 220 uur per jaar)€ 7,65

Bij varianten A t/m C kan er tot maximaal twee maanden worden geruild. Op voorwaarde dat de ruiling meer dan twee werkdagen van te voren is aangevraagd, de ruiling in hetzelfde kalenderjaar plaatsvindt en de bezetting het toelaat. Heeft u de D variant en de opvang zes weken van te voren aangevraagd dan wordt uw kind altijd geplaatst.

Het maximum vergoed uurtarief van kinderdagopvang wordt in 2018 € 7,45 en het maximum vergoed uurtarief voor de buitenschoolse opvang wordt € 6,95.

Heeft u nog vragen, neem contact op met René of Sonja Hilgenga, tel.: 0592-860548.

Heb je een vraag over een van onze diensten of wil je een afspraak maken?

We helpen je graag verder!